Ważne dokumenty


  1. Regulamin Wydziału Neofilologii
  2. Ważne dokumenty
  3. Misja i strategia Wydziału Neofilologii 
  4. Strategia Średniookresowa Rozwoju Wydziału Neofilologii na lata 2015-2018
  5. System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia
  6. Raport samooceny

 

  1. Szczegółowe Zasady Studiowania od 1 października 2018 r.
  2. Szczegółowe Zasady Studiowania do 30 września 2017 r.

Wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu Warszawskiego są publikowane w Monitorze UW.
Akty prawne wydawane przez Wydział Neofilologii są dostępne w Dzienniku UW.

Zarządzenia Dziekana

z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu egzekwowania należności od osób zalegających z płatnościami za usługi edukacyjne (dokument w załączeniu)

z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie planowania, ustalania oraz zasad rozliczania pensum nauczycieli akademickich na Wydziale Neofilologii (dokument w załączeniu)

z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu oceny i wyboru kandydatów w postępowaniu konkursowym na stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale Neofilologii (dokument w załączeniu)

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków Prodziekanów Wydziału Neofilologii w kadencji 2016-2020 (dokument w załączeniu)