Wdrażanie założeń nowego Statutu

1 października br. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się także z innymi dokumentami dotyczącymi wprowadzania reformy.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął w głosowaniu podczas posiedzeń 19 i 26 czerwca najważniejsze uniwersyteckie dokumenty. Przyjęcie nowego Statutu i Regulaminu Studiów oraz uchwalenie Regulaminów szkół doktorskich związane jest z dostosowaniem uczelni do zapisów obowiązującej od jesieni 2018 roku Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecnie Biuro Prasowe uruchomiło nową stronę – „UW a nowy Statut” https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/. Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni. Obecnie znajduje się tam m.in. informacja na temat przyjęcia przez Senat UW uchwały w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/.


Data publikacji: 18 października 2019