Władze Wydziału


piniadz1

Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Maria Dakowska

Dyżury: poniedziałki 13.00 – 14.30, środy 13.00 – 14.30;

Prodziekan ds. Naukowych
Prof. dr hab. Ewa Geller

Dyżury: wtorki 13.30 – 15.00, czwartki 13.30 – 15.00;

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Karolina Kumor

Dyżury: wtorki 9.30 – 11.00, środy 13.15 – 14.45;