Władze Wydziału


piniadz1

Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Maria Dakowska

Dyżury: poniedziałki 12.00-13.30, środy 13.00-14.30

Prodziekan ds. Naukowych
Prof. dr hab. Ewa Geller

Dyżury: poniedziałki 13.00-14.30, środy 10.00-11.30

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Karolina Kumor

Dyżury: wtorki 11.30-13.00, środy 11.30-13.00