Władze Wydziału


piniadz1

Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Maria Dakowska

Dyżury:   poniedziałki 12.00 – 13.30, środy 13.00 – 14.30;

Prodziekan ds. Naukowych
Prof. dr hab. Ewa Geller

Dyżury: poniedziałki 13.00 – 14.30, środy 11.00 – 12.30;

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Karolina Kumor

Dyżury: wtorki 14.00 – 15.30, środy 9.30 – 11.00