Wprowadzenie do metodologii badań literackich – I rok

Uprzejmie informujemy o obowiązku zapisywania się na zajęcia z Wprowadzenia do metodologii badań literackich. Osoby chętne do odbycia zajęć w semestrze zimowym (poniedziałki, godz. 17.30-19) proszone są o kontakt z Sekretariatem Studium w celu zapisu na zajęcia. Pierwsze zajęcia odbędą się 2.10.2017 r.

Osoby które nie będą mogły regularnie uczestniczyć w zajęciach (są spoza Warszawy) lub nie władają językiem polskim uczestniczyć w zajęciach będą w II semestrze, które będą miały formę indywidualnych spotkań.


Data publikacji: 28 września 2017