Wybory 2020-2024


piniadz1

Uchwała nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Neofilologii z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na kadencję 2020-2024 na Wydziale Neofilologii

Uchwała nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Neofilologii z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie rozdziału mandatów wśród przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej w Radzie Wydziału Neofilologii na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Neofilologii z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie rozdziału mandatów wśród przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej w Kolegium elektorów Wydziału Neofilologii na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Neofilologii z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na kadencję 2020-2024 na Wydziale Neofilologii

Uchwała nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Neofilologii z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na kadencję 2020-2024 na Wydziale Neofilologii

Uchwała nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Neofilologii z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie rozdziału mandatów wśród przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej w radach naukowych instytutów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Neofilologii z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na kadencję 2020-2024 na Wydziale Neofilologii

Uchwała nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Neofilologii z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie rozdziału mandatów wśród przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej w Radzie Wydziału Neofilologii na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 9 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Neofilologii z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie rozdziału mandatów wśród przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej w Kolegium elektorów Wydziału Neofilologii na kadencję 2020-2024

Szczegółowy terminarz czynności wyborczych na kadencję 2020-2024 na Wydziale Neofilologii UW (tekst ujednolicony)

 

Program wyborczy Kandydatki na Senatora UW z grupy profesorów i profesorów uczelni na kadencję 2020-2024 – prof. Hanna Serkowska