Wybory do Rady Doktorantów

Szanowni Państwo,

7 grudnia (czwartek) o godzinie 18.30, w sali 1.007 w budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55 odbędą się wybory do:

1. Rady Wydziału;

2. Wydziałowej Rady Doktorantów (która, między innymi, powołuje delegatów do Rad Wydziału oraz Rady Samorządu Doktorantów UW);

3. Rad naukowych instytutów na naszym wydziale.

Aby wybory były wiążące, wymóg frekwencji musi zostać zachowany – np. aby wybory do rady naukowej danego instytutu były ważne, musi w nich wziąć udział co najmniej trzech doktorantów afiliowanych przy danym instytucie, dlatego prosimy osoby zainteresowane wzięciem udziału w wyborach o tłumne przybycie.

Dodatkowo (tylko!) kandydaci muszą dostarczyć na wybory pisemne zgody na kandydowanie – formularz jest dostępny w załączniku i na stronie: http://www.doktoranci.uw.edu.pl/?page_id=21 . Zgoda kandydata (o niezmienionej treści) może być napisana odręcznie.


Data publikacji: 29 listopada 2017