Wydziałowa Rada Doktorantów


piniadz1

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów:

Przewodnicząca: mgr Beata Ptaszyńska

Przedstawiciel do Rady Wydziału: mgr Beata Ptaszyńska
Przedstawiciel do Rady Wydziału: mgr Jadwiga Pecko

Delegat do Samorządu Doktorantów UW: mgr Paulina Stanik
Opiekun profilu na portalu Facebook: mgr Paulina Stanik

Kontakt z Wydziałową Radą Doktorantów: wrd.neofilologia@uw.edu.pl
Link do profilu Wydziałowej Rady Doktorantów: https://www.facebook.com/wrdneofilologiauw
Candidates for Doctoral Studies / PhD Students: For information in English, please contact Ewa Janukowicz at e.janukowicz@uw.edu.pl