Wydziałowa Rada Doktorantów


piniadz1

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów:

Przewodnicząca: mgr Beata Ptaszyńska

Przedstawiciel do Rady Wydziału: mgr Beata Ptaszyńska
Przedstawiciel do Rady Wydziału: mgr Jadwiga Pecko

Delegat do Samorządu Doktorantów UW: mgr Paulina Stanik
Opiekun profilu na portalu Facebook: mgr Zofia Grzesiak
Opiekun profilu na blogu: mgr Zofia Grzesiak

Kontakt z Wydziałową Radą Doktorantów: wrdneofilologia@yahoo.com
Link do profilu Wydziałowej Rady Doktorantów: https://www.facebook.com/wrdneofilologiauw
Link do bloga: https://wrdneofilologia.wordpress.com/
Candidates for Doctoral Studies / PhD Students: For information in English, please contact Ewa Janukowicz at e.janukowicz@uw.edu.pl