Zakwaterowanie w Domu Pracownika Naukowego UW

Doktoranci ubiegający się o przedłużenie zakwaterowania powinni złożyć na swoim Wydziale/Jednostce Organizacyjnej aktualny kwestionariusz wraz z wymaganymi zaświadczeniami. Kwestionariusze według  obowiązującego wzoru można odbierać  w administracji DPN lub pobrać ze strony internetowej.

Doktoranci występujący o zakwaterowanie w DPN po raz pierwszy mogą odebrać aktualny kwestionariusz  w Biurze Spraw Socjalnych (pok. nr 19) lub pobrać z ww. strony. Wypełniony kwestionariusz  wraz z kompletem dokumentów należy złożyć na Wydziale w terminie do dnia 18 kwietnia 2016.

Będą przyjmowane tylko aktualne kwestionariusze, natomiast druki nieaktualne oraz bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.


Data publikacji: 08 kwietnia 2016