ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Uprzejmie informujemy, że praktyki zawodowe w indeksie zalicza opiekun naukowy doktoranta, natomiast wpisu w systemie USOS, na podstawie zaliczenia w indeksie dokonuje automatycznie koordynator praktyk zawodowych.


Data publikacji: 08 czerwca 2016