Zaproszenie na Warsztaty z cyklu Shakespeare in Culture Colloquy

Zaproszenie na Warsztaty z cyklu  Shakespeare in Culture Colloquy: FOCUS ON DIGITAL TOOLS, 9 I 2020, godz. 10-15, Budynek Neofilologii, Dobra 55.

Warsztaty poprowadzi prof. Jonathan Hope (Arizona State University), dyrektor warsztatów/ letnich szkół z literatury i humanistyki cyfrowej organizowanych przez Folger Shakespeare Library, wybitny znawca tej tematyki, świetny mówca, współtwórca cyfrowych korpusów tekstów wczesnonowożytnych.
Planujemy wykład (‘Digital Humanities: why should I care?’) o rewolucji cyfrowej w humanistyce, warsztat (‘Digital Humanities: how do I actually do it?’) z omówieniami dostępnych zasobów i metod przeszukiwania, oraz ‘roundtable’ – dyskusję wokół wybranych tekstów i pytania z sali. Szczegóły na plakacie, zapraszamy wszystkich doktorantów!
Plakat promujący Warsztaty

Data publikacji: 02 stycznia 2020