ZIP – stypendia na zwiększenie mobilności doktorantów

Szanowni Państwo,

doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w roku akademickim 2017/2018 są na II roku studiów stacjonarnych, mogą wziąć udział w programie stypendialnym „Zwiększenie mobilności doktorantów UW” organizowanym w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem programu stypendialnego jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami, które prowadzą. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 10 września. Szczegółowe informacja i wzory dokumentów znajdują się na stronie programu ZIP: http://zip.uw.edu.pl/node/61


Data publikacji: 05 lipca 2018